Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

THÉP HÌNH CHỮ I -CÔNG TY THÉP ĐẠI TOÀN THẮNG

CÔNG TY THÉP ĐẠI TOÀN THẮNG chuyên kinh doanh thép tấmthép hìnhthép tấm cán nóngthép tấm chống trượtthép hình chữ i120 ,thép hình chữ i150thép hình chữ u100,thép hình chữ u120, thép hình chữ v50 uy tín chất lượng.
ItemSmall SizeItemBig Size
1150 X 150 X 7 X 10 X 31.1kg/m16250 X 250 X 9 X 14 X 71.8kg/m
2175 X 175 X 7.5 X 11 X 40.4kg/m17250 X 255 X 14 X 14 X 81.6kg/m
3200 X 200 X 8 X 12 X 49.9kg/m18300 X 300 X 10 X 15 X 93.0kg/m
4194 X 150 X 6 X 9 X 29.9kg/m19300 X 305 X 15 X 15 X 104.8kg/m
5244 X 175 X 7 X 11 X 43.6kg/m20350 X 350 X 12 X 19 X 134.9kg/m
6298 X 201 X 9 X 14 X 65.4kg/m21400 X 400 X 13 X 21 X 171.7kg/m
7294 X 200 X 8 X 12 X 55.8kg/m22400 X 200 X 8 X 13 X 65.4kg/m
8198 X 99 X 4.5 X 7 X 17.8kg/m23396 X 199 X 7 X 11 X 56.1kg/m
9200 X 100 X 5.5 X 8 X 20.9kg/m24500 X 200 X 10 X 16 X 88.1kg/m
10248 X 124 X 5 X 8 X 25.1kg/m25496 X 199 X 9 X 14 X 77.9kg/m
11250 X 125 X 6 X 9 X 29.0kg/m26450 X 200 X 9 X 14 X 74.9kg/m
12298 X 149 X 5.5 X 8 X 32.0kg/m27446 X 199 X 8 X 12 X 65.1kg/m
13300 X 150 X 6.5 X 9 X 36.7kg/m28482 X 300 X 11 X 15 X 110.8kg/m
14346 X 174 X 6 X 9 X 41.2kg/m29488 X 300 X 11 X 18 X 124.9kg/m
15350 X 175 X 7 X 11 X 49.4kg/m30582 X 300 X 12 X 17 X 132.8kg/m
  31588 X 300 X 12 X 20 X 147kg/m
  32596 X 199 X 10 X 15 X 92.4kg/m
  33600 X 200 X 11 X 17 X 103.4kg/m
  34700 X 300 X 13 X 24 X 181.8kg/m
  35900 X 300 X 16 X 28 X 240.1kg/m