Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Giá thép hình biến đổi ở Việt Nam hôm nay

Giá thép hình biến đổi ở Việt Nam hôm nay cùng với một thị trường bình thường. Nhiều người nhận định thị trường sẽ tiếp tụcổn định trong sắp tới gần.
Một nhà bán hàngthép từ Lào Cai cho hay rằng thép hình SS400 50mm*50mm*5mm có giá 11 triệu đồng/tấn (505 USD/tấn), bình thườngso với tuần trước.
THÉP ĐẠI TOÀN THẮNG

Nhu cầu thép hình bình thường vì vậy ông này muốn tiếp tục giữ chào giá không đổi để quan sát thị trường. Được biết doanh số bán ra hôm nay của ông từ 80-100 tấn/ngày,.tuy vậy, ông cũng cho biết rằng khối lượng thép Trung Quốc làm cho chào giá giảm. Bởi vì thép hình Trung Quốc đoạt thị phần lớn ở Việt Nam nên ông biết rằng giá thép có thể sẽ đi xuống trong nhiều tuần tới mặc dù thị trường bình thường.

Thị trường thép hình vẫn dần chuyể biến trong quý hai và kết quả kinh doanh của tất cả các đại lý không quá xấu ở thời điểm này. Tuy nhiên, ông cũng nhận định rằng mùa mưa sắp đến và nhu cầu có thể giảm thêm vào tháng tới. Ông muốnmong đợi diễn biến thị trường tới đây.